Musikflyveren

Fagter

Fra morgenmad til skumbad

På eventyr i hele verden

Om at bruge fagter

Musikflyverens sange inviterer til bevægelse og medsyngen.

Vores fagter til sangene er med til at hjælpe med bedre at huske teksten samt fremme den indre billeddannelse. For når vi ved hvad vi synger om, synger vi automatisk bedre med

Snak gerne med dit barn om hvad sangene handler om:

“Hvad er det nu vi tager på fødderne når det regner?”
“Hvad er det der gemmer sig inde i hovedet?”
Find selv på flere

X
X